AVÍS LEGAL: PROTECCIÓ DE DADES I LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable Escola d’Hipica Mas Fleca S.L.
Finalitat L’atenció de sol·licituds de diversa índole per part de l’Usuari
Legitimació Consentiment de l’interesat
Destinataris Altres empreses del grup. Encarregats de tractament dintre o fora de la UE, acogits a “PrivacyShield”
Drets Accedir, rectificar y suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació adicional
Informació adicional Pot consultar l’informació adiccional i detallada sobre Protecció de dades a la nostra pagina web www.masfleca.com

2. Informació addicional
La present Política de Protecció de dades regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari a través del portal d’Internet (d’ara endavant, el “Portal”) que Escola d’Hipica Mas Fleca, S.L. posa a la disposició dels usuaris d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible a tot moment des del Portal.

L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat en aquest tercer dels aspectes continguts en el document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a l’Escola d’ Hipica Mas Fleca, S.L.per a les finalitats assenyalades.

El Portal pot oferir funcionalitats per compartir  continguts a través d’aplicacions de tercers, com Facebook o Twitter. Aquestes aplicacions poden recollir i tractarinformació relacionada amb la navegació de l’usuari en els diferents llocs webs.
Qualsevol informació personal que sigui recaptada a través d’aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris d’aquestes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privadesa de les companyies que faciliten les aplicacions.

El Portal pot allotjar blogs, fòrums, i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es faciliti per l’usuari pot ser compartida amb altres usuaris d’aquest servei,
sobre els quals l’Escola d’Hipica Mas Fleca, S.l. no hi té control.

A fi d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’Usuari, l’Escola d’ Hipica Mas Fleca, S.L. podrà accedir a dades relatives a la geolocalización del dispositiu de l’Usuari, en els casos en què la configuració de l’usuari a aquest efecte així ho permeti.

A l’efecte de seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de forma anònima o agregada, l’Escola d’ Hipica Mas Fleca, S.L. podrà registrar l’adreça IP (nombre d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i
servidors reconèixer-se i comunicar-se entre si). Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

2.1.Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari?
Identitat: L’Escola d’Hipica Mas Fleca, S.L. és una societat espanyola inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 45857, Foli 86, Secció 8 i CIF B-66966276
Adreça postal: Disseminat Can Fleca 1, Carretera BV1248 Km 6,5 08227 Terrassa (Barcelona)
Telèfon: 629342424
Correu electrònic: info@masfleca.com

2.2. Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’Usuari?
L’Escola d’Hipica Mas Fleca, S.L. tracta la informació facilitada per l’Usuari amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de diversa índole demanades per aquest. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de:

a. Consultes i sol·licituds de propostes, (RFP) remeses a través del formulari de contacte habilitat a aquest efecte.

b. La participació en blogs, mitjançant comentaris.

c. Comunicacions electròniques de naturalesa informativa, d’acord amb els seus interessos.
L’Escola d’Hipica Mas Fleca, S.L. podrà elaborar un perfil comercial, en base a la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.

En el cas que l’Usuari es registri al Portal a través
del login social, L’Escola d’ Hipica Mas Fleca, S.L. únicament accedirà a les dades personals d’aquest quan hagi prestat el seu consentiment durant la configuració de l’accés de la xarxa social que es tracti. Qualsevol informació facilitada en connexió amb
aquestes aplicacions socials podria ser accedida per membres de la corresponent xarxa social, aquestes interaccions es regiran per les polítiques de privadesa de les entitats prestadores dels serveis. L’Escola d’Hipica Mas Fleca, S.L. no disposa de cap control
ni responsabilitat respecte d’aquestes entitats o de l’ús que realitzin de la informació de l’Usuari.

2.2.1. Informació sobre el tractament de dades per a enviament de comunicacions des
de L’Escola d’Hipica Mas Fleca, S.L.
Les dades emprades, o facilitades, en les comunicacions informatives i/o promocionals
són tractades per L’Escola d’Hipica Mas Fleca, S.L. per a finalitats consistents en l’enviament electrònic d’informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions, esdeveniments i professionals de L’Escola d’Hipica Mas Fleca, S.L. o del seguiment i optimització de les campanyes de màrqueting realitzades mitjançant tecnologies a aquest efecte; i l’elaboració de perfils amb finalitats comercials.

El consentiment per a l’enviament d’aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment i en cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat a aquest efecte.
El criteri de conservació de les dades tindrà base en la manifestació contrària al tractament per la seva banda. En tot cas, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrónic info@masfleca.com.

2.3. Per quant temps conservarem les dades personals de l’Usuari?
Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el
temps necessari per atendre la sol·licitud de l’Usuari o mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’Usuari. En el cas concret de currículum les dades seran conservades per un període màxim de tres anys, excepte indicació en contrari per part de l’interessat.

2.4. Quin és la legitimació per al tractament de les dades personals de l’Usuari?
La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l’Usuari.

2.5. A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l’Usuari?
En aquells casos en què l’Usuari sol·liciti, a través de la web, propostes de serveis o es remetin curriculums, les seves dades seran facilitades a aquelles empreses espanyoles afiliades a la xarxa de l’Escola d’Hipica Mas Fleca, S.L..

En aquells casos en què la sol·licitud de l’Usuari així ho justifiqui les dades identificatives podran facilitar-se a altres entitats afiliades a la xarxa de l’Escola d’Hipica Mas Fleca, S.L., incloses aquelles situades fora de l’Espai Econòmic Europeu, als mers efectes d’atendre la sol·licitud vinculada al país de destinació.
Igualment, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics per al compliment d’obligacions directament exigibles a l’Escola d’Hipica Mas Fleca, S.L..

2.6. Quins són els drets de l’Usuari quan ens facilita les seves dades personals?
L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si l’Escola d’Hipica Mas Fleca, S.L. tracta dades personals que li concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressión  quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular,
l’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. L’Escola d’Hipica Mas Fleca, S.L. cessarà en el tractament de les dades, amb l’excepció de que es tracti de motius legítims imperiosos, o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
L’Usuari podrà plantejar les qüestions que consideri en relació a la present Política així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos havent de dirigir una comunicació mitjançant correu postal a l’Escola d’Hipica Mas Fleca, S.L., Disseminat Ca Fleca 1, Carretera BV1248 Km 6,5 08227 Terrassa (Barcelona), o
correu electrònic a: info@masfleca.com amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia del DNI o document acreditatiu de la identitat.

Igualment li informem, de conformitat amb l’establert a l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, per a que li enviem comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic. Com a destinatari d’aquests comunicacions, vostè té el dret de revocar aquest sentiment, en qualsevol moment, amb la simple notificació d’aquesta voluntat mitjançant correu postal o electrònic, a través de les direccions assenyalades damunt, indicant com a referència en el sobre o a l’assumpte del correu electrònic “BAIXA CORREU ELECTRÒNIC”.

Política de cookies

Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador cuando visita casi cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a navegar por esa página. Las cookies suelen almacenar información de carácter técnico, preferencias personales, personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, acceso a cuentas de usuario, etc. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la web a su perfil y necesidades, sin cookies los servicios ofrecidos por cualquier página se verían mermados notablemente. Si desea consultar más información sobre qué son las cookies, qué almacenan, cómo eliminarlas, desactivarlas, etc., le rogamos se dirija a este enlace.

Cookies utilizadas en este sitio web

Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima exactitud posible.

Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias:

  • Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el blog sean humanos y no aplicaciones automatizadas. De esta forma se combate el spam.

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:

  • Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y volumen de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de información acerca de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este sentido deberá hacerlo comunicando directamente con Google.
  • Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda pinchar en botones del tipo Me gusta o Compartir.

Desactivación o eliminación de cookies

En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de cookies de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del navegador que esté usando. Aquí le dejamos una guía rápida para los navegadores más populares.

Notas adicionales

  • Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta política de cookies.
  • Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores.
  • En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión de no aceptación de las mismas.
  • En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que todos los datos transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la normativa europea. Puede consultar información detallada a este respecto en este enlace. Si desea información sobre el uso que Google da a las cookies le adjuntamos este otro enlace.
  • Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comunicarse con nosotros a través de la sección de contacto.